Cáp trung thế 12/20(24) kV

Our service  -  Your time

Cáp trung thế 12/20(24) kV

Lượt xem : 169

 

Cáp điện trung thế 12/20 (24)kV

Kích thước lõi từ 25 đến 500.

·         Cáp trung thế treo, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC.

·         Cáp trung thế treo, ruột đồng, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ PVC.

·         Cáp trung thế treo, ruột đồng có chống thấm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ PVC.

·         Cáp trung thế treo, ruột đồng, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại, vỏ PVC.

·        

 

Liên hệ