Dây đôi mềm bọc nhựa VCmd

Our service  -  Your time

Dây đôi mềm bọc nhựa VCmd

Lượt xem : 163

VCmd- Dây dẹp 2 lõi bọc PVC

Dây dẹp gồm 2 lõi, mỗi lõi gồm nhiều sợi đồng đan, bện lại với nhau.

Kích thước lõi : 2x0.5 đến 2x2.5. Bọc cách điện PVC

Tiêu chuẩn áp dụng: AS/NZS 5000.1

Liên hệ