Dây đôi tròn bọc nhựa VCmt

Our service  -  Your time

Dây đôi tròn bọc nhựa VCmt

Lượt xem : 169

 

VCmt- Dây tròn nhiều lõi

Số lõi: 2, 3, 4 lõi. Mỗi lõi gồm nhiều sợi đồng đan, bện lại với nhau.

Kích thước 1 lõi: từ 0.75 đến 6.0. Bọc cách điện PVC

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610-5

 

Liên hệ